Αθανάσιος Βαμβίνης

Αθανάσιος Βαμβίνης

Αρρεν 1927 - 1997  (69 έτη)

Γενεές:      Διάγραμμα    |    Κατακόρυφο    |    Συμπιεσμένο    |    Σε Πλαίσιο    |    Μόνο Κείμενο    |    Δομή Ληξιαρχείου    |    Fan Chart    |    Πολυμέσα    |    PDF

 1. Αθανάσιος Βαμβίνης 
 ΓΕΝ: 5 Απρ 1927 
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 ΘΑΝ: 25 Ιαν 1997 
 ΤΟΠ:  Νέα Ερυθραία, Αθήνα 
 2. Χαράλαμπος Βαμβίνης 
 ΓΕΝ: 12 Ιουλ 1899 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΓΑΜ: 1925 
 ΤΟΠ:  Λαύριο 
 ΘΑΝ: 20 Μαρ 1930 
 ΤΟΠ:   
 4. Αθανάσιος Βαμβίνης 
 ΓΕΝ: 1872 
 ΤΟΠ:   
 ΓΑΜ: 1890 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 8.  
   
   
   
   
   
   
 9.  
   
   
   
   
 5. Διαλεχτή Κωνσταντινίδου 
 ΓΕΝ: 1874 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 10. Νικήτας Κωνσταντινίδης ή Εφές 
 ΓΕΝ: περίπου το 1850 
 ΤΟΠ:   
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 11.  
   
   
   
   
 3. Χάϊδω Παραλίκα 
 ΓΕΝ: 29 Μάϊος 1904 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ: 6 Ιουν 1992 
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 6. Σωτήριος Παραλίκας 
 ΓΕΝ: περίπου το 1873 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΓΑΜ: 1900 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 12. Γεώργιος Παραλίκας 
 ΓΕΝ: περίπου το 1850 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 13.  
   
   
   
   
 7. Χρυσούλα Τσιγγοπούλου 
 ΓΕΝ: 1875 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ: 17 Μαρ 1962 
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 14. Θεοδόσιος Τσιγγόπουλος ή Τσίγγος 
 ΓΕΝ: περίπου το 1855 
 ΤΟΠ:   
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 15. Ελένη 
 ΓΕΝ: περίπου το 1857 
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ: