Εν ζωή

Εν ζωή

Θήλυ

Γενεές:      Διάγραμμα    |    Κατακόρυφο    |    Συμπιεσμένο    |    Σε Πλαίσιο    |    Μόνο Κείμενο    |    Δομή Ληξιαρχείου    |    Fan Chart    |    Πολυμέσα    |    PDF

 1. Εν ζωή 
   
   
   
   
 2. Νικόλαος Τσαμούρης 
 ΓΕΝ: 5 Ιουν 1912 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΓΑΜ: 1934 
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 ΘΑΝ: 16 Απρ 1997 
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 4. Αντώνιος Τσαμούρης 
 ΓΕΝ: 9 Μάϊος 1880 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΓΑΜ: 1905 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ: 11 Νοε 1917 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 8. Παναγιώτης Τσαμούρης  =>
 ΓΕΝ: περίπου το 1845 
 ΤΟΠ:   
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ: μετά το 1899 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 9. Σουλτάνα 
 ΓΕΝ: περίπου το 1849 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 5. Μάρθα Χρυσογονίδου 
 ΓΕΝ: 4 Σεπ 1882 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 10. Ιωάννης Χρυσογονίδης  =>
 ΓΕΝ: περίπου το 1858 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 11. Φωτεινή 
 ΓΕΝ: περίπου το 1859 
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 3. Βασιλοπούλα Τοσούνη 
 ΓΕΝ: 11 Οκτ 1915 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ: 6 Ιαν 2001 
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 6. Αθανάσιος Καμπούρης 
 ΓΕΝ: 7 Μαρ 1888 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΓΑΜ: 1914 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ: 16 Νοε 1918 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 12. Νικόλαος Καμπούρης  =>
 ΓΕΝ: περίπου το 1858 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 13.  
   
   
   
   
 7. Μαρία Τοσούνη 
 ΓΕΝ: 28 Σεπ 1892 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ: 16 Ιουλ 1980 
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 14. Ανέστης Τοσούνης  =>
 ΓΕΝ: περίπου το 1858 
 ΤΟΠ:   
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 15. Βασιλοπούλα 
 ΓΕΝ: περίπου το 1860 
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ: