Φωτεινή Τοσούνη

Φωτεινή Τοσούνη

Θήλυ

Γενεές:      Διάγραμμα    |    Κατακόρυφο    |    Συμπιεσμένο    |    Σε Πλαίσιο    |    Μόνο Κείμενο    |    Δομή Ληξιαρχείου    |    Fan Chart    |    Πολυμέσα    |    PDF

 1. Φωτεινή Τοσούνη 
   
   
   
   
 2. Στέφανος Τοσούνης 
 ΓΕΝ: 1889 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ: 1930 
 ΤΟΠ:   
 4. Ανέστης Τοσούνης 
 ΓΕΝ: περίπου το 1858 
 ΤΟΠ:   
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 8. Στέφανος Τοσούνης 
 ΓΕΝ: περίπου το 1830 
 ΤΟΠ:   
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 9.  
   
   
   
   
 5. Βασιλοπούλα 
 ΓΕΝ: περίπου το 1860 
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 10.  
   
   
   
   
   
   
 11.  
   
   
   
   
 3. Ευδοξία Φειδάκη ή Χατζηζακερίου 
 ΓΕΝ: 1898 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:  Αθήνα 
 6. Ανέστης Φειδάκης 
 ΓΕΝ: 1880 
 ΤΟΠ:   
 ΓΑΜ: 1897 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 12.  
   
   
   
   
   
   
 13.  
   
   
   
   
 7. Φωτεινή Καπεταναντώνη 
 ΓΕΝ: περίπου το 1882 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 14. Λεόντιος Καπεταναντώνης  =>
 ΓΕΝ: περίπου το 1855 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΓΑΜ: περίπου το 1875 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 15. Ανετή Λάμπρου  =>
 ΓΕΝ: περίπου το 1858 
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ: