Εν ζωή

Εν ζωή

Αρρεν

Γενεές:      Διάγραμμα    |    Κατακόρυφο    |    Συμπιεσμένο    |    Σε Πλαίσιο    |    Μόνο Κείμενο    |    Δομή Ληξιαρχείου    |    Fan Chart    |    Πολυμέσα    |    PDF

 1. Εν ζωή 
   
   
   
   
 2. Γεώργιος Τάγης 
 ΓΕΝ: 18 Μαρ 1913 
 ΤΟΠ:  Αρτάκη, Τουρκία 
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ: 11 Οκτ 1966 
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 4. Φώτιος Τάγης 
 ΓΕΝ: 9 Σεπ 1878 
 ΤΟΠ:  Γωνιά, Κυζίκου, Τουρκία 
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ: 15 Μάϊος 1948 
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 8. Ζαφείριος Τάγης ή Σεμιρτζής 
 ΓΕΝ: περίπου το 1850 
 ΤΟΠ:  Γωνιά, Κυζίκου, Τουρκία 
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:  Αρτάκη, Τουρκία 
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:  Γωνιά, Κυζίκου, Τουρκία 
 9. Σιρματένια 
 ΓΕΝ: περίπου το 1854 
 ΤΟΠ:  Γωνιά, Κυζίκου, Τουρκία 
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:  Γωνιά, Κυζίκου, Τουρκία 
 5. Ελένη 
 ΓΕΝ: περίπου το 1880 
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ: περίπου το 1918 
 ΤΟΠ:   
 10.  
   
   
   
   
   
   
 11.  
   
   
   
   
 3. Ευδοξία Τοσούνη 
 ΓΕΝ: 29 Ιουλ 1916 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ: 20 Νοε 2006 
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 6. Αθανάσιος Καμπούρης 
 ΓΕΝ: 7 Μαρ 1888 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΓΑΜ: 1914 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ: 16 Νοε 1918 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 12. Νικόλαος Καμπούρης  =>
 ΓΕΝ: περίπου το 1858 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 13.  
   
   
   
   
 7. Μαρία Τοσούνη 
 ΓΕΝ: 28 Σεπ 1892 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ: 16 Ιουλ 1980 
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 14. Ανέστης Τοσούνης  =>
 ΓΕΝ: περίπου το 1858 
 ΤΟΠ:   
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 15. Βασιλοπούλα 
 ΓΕΝ: περίπου το 1860 
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ: