Ευαγγελία Στίγγα

Ευαγγελία Στίγγα

Θήλυ 1892 - 1933  (40 έτη)

Γενεές:      Διάγραμμα    |    Κατακόρυφο    |    Συμπιεσμένο    |    Σε Πλαίσιο    |    Μόνο Κείμενο    |    Δομή Ληξιαρχείου    |    Fan Chart    |    Πολυμέσα    |    PDF

 1. Ευαγγελία Στίγγα 
 ΓΕΝ: 4 Ιουλ 1892 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ: 7 Φεβ 1933 
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 2. Θεοδόσιος Στίγγας 
 ΓΕΝ: περίπου το 1870 
 ΤΟΠ:   
 ΓΑΜ: 1891 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 4.  
   
   
   
   
   
   
 8.  
   
   
   
   
   
   
 9.  
   
   
   
   
 5.  
   
   
   
   
 10.  
   
   
   
   
   
   
 11.  
   
   
   
   
 3. Μαρία Καλαμπάκη 
 ΓΕΝ: περίπου το 1872 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 6. Ιωάννης Καλαμπάκης 
 ΓΕΝ: περίπου το 1847 
 ΤΟΠ:   
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 12.  
   
   
   
   
   
   
 13.  
   
   
   
   
 7.  
   
   
   
   
 14.  
   
   
   
   
   
   
 15.