Μαρία Σκαρλάτου

Μαρία Σκαρλάτου

Θήλυ 1934 - 1996  (61 έτη)

Γενεές:      Διάγραμμα    |    Κατακόρυφο    |    Συμπιεσμένο    |    Σε Πλαίσιο    |    Μόνο Κείμενο    |    Δομή Ληξιαρχείου    |    Fan Chart    |    Πολυμέσα    |    PDF

 1. Μαρία Σκαρλάτου 
 ΓΕΝ: 25 Ιουλ 1934 
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 ΘΑΝ: 6 Ιουν 1996 
 ΤΟΠ:  Θεσσαλονίκη 
 2. Ελευθέριος Σκαρλάτος 
 ΓΕΝ: 7 Απρ 1906 
 ΤΟΠ:  Μαρμαράς, Τουρκία 
 ΓΑΜ: 1933 
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 ΘΑΝ: 15 Μαρ 1960 
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 4. Ευστράτιος Σκαρλάτος 
 ΓΕΝ: περίπου το 1880 
 ΤΟΠ:  Μαρμαράς, Τουρκία 
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:  Μαρμαράς, Τουρκία 
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 8.  
   
   
   
   
   
   
 9.  
   
   
   
   
 5. Μαρία Χατζηκυριάκου 
 ΓΕΝ: περίπου το 1882 
 ΤΟΠ:  Μαρμαράς, Τουρκία 
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 10.  
   
   
   
   
   
   
 11.  
   
   
   
   
 3. Ελένη Εμμανουηλίδου 
 ΓΕΝ: 1911 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 6. Εμμανουήλ Εμμανουηλίδης 
 ΓΕΝ: περίπου το 1885 
 ΤΟΠ:   
 ΓΑΜ: 1910 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 12.  
   
   
   
   
   
   
 13.  
   
   
   
   
 7. Βασιλοπούλα Τρανού 
 ΓΕΝ: 1887 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ: 15 Ιαν 1978 
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 14. Ιωάννης Τρανός 
 ΓΕΝ: περίπου το 1857 
 ΤΟΠ:   
 ΓΑΜ: 1886 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 15. Ελένη 
 ΓΕΝ: περίπου το 1860 
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ: