Εν ζωή

Εν ζωή

Θήλυ

Γενεές:      Διάγραμμα    |    Κατακόρυφο    |    Συμπιεσμένο    |    Σε Πλαίσιο    |    Μόνο Κείμενο    |    Δομή Ληξιαρχείου    |    Fan Chart    |    Πολυμέσα    |    PDF

 1. Εν ζωή 
   
   
   
   
 2. Αθανάσιος Σάκκιας 
 ΓΕΝ: 6 Ιουν 1906 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΓΑΜ: 1934 
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 ΘΑΝ: 11 Μαρ 1976 
 ΤΟΠ:  Νέα Μουδανιά 
 4. Εμμανουήλ Σάκκιας ή Χουρμούζης 
 ΓΕΝ: 1872 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΓΑΜ: 1895 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ: 1 Ιουλ 1933 
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 8. Σταυριανός Σάκκιας ή Χουρμούζης 
 ΓΕΝ: περίπου το 1845 
 ΤΟΠ:   
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 9.  
   
   
   
   
 5. Στυλιανή Μαλοτσάκη 
 ΓΕΝ: 1870 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ: 25 Ιαν 1941 
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 10. Εμμανουήλ Μαλοτσάκης 
 ΓΕΝ: περίπου το 1845 
 ΤΟΠ:   
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 11.  
   
   
   
   
 3. Σωτηρία Χρυσογονίδου 
 ΓΕΝ: 21 Μάϊος 1912 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:  Νέα Μουδανιά 
 6. Ευστράτιος Χρυσογονίδης 
 ΓΕΝ: 14 Αυγ 1879 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΓΑΜ: 1909 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ: 25 Οκτ 1970 
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 12. Κωνσταντίνος Χρυσογονίδης  =>
 ΓΕΝ: περίπου το 1853 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΓΑΜ: περίπου το 1872 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 13. Αργυρή 
 ΓΕΝ: περίπου το 1855 
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 7. Ευαγγελία Στίγγα 
 ΓΕΝ: 4 Ιουλ 1892 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ: 7 Φεβ 1933 
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 14. Θεοδόσιος Στίγγας 
 ΓΕΝ: περίπου το 1870 
 ΤΟΠ:   
 ΓΑΜ: 1891 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 15. Μαρία Καλαμπάκη  =>
 ΓΕΝ: περίπου το 1872 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη