Αθανάσιος Σάκκιας

Αθανάσιος Σάκκιας

Αρρεν 1906 - 1976  (69 έτη)

Γενεές:      Διάγραμμα    |    Κατακόρυφο    |    Συμπιεσμένο    |    Σε Πλαίσιο    |    Μόνο Κείμενο    |    Δομή Ληξιαρχείου    |    Fan Chart    |    Πολυμέσα    |    PDF

 1. Αθανάσιος Σάκκιας 
 ΓΕΝ: 6 Ιουν 1906 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ: 11 Μαρ 1976 
 ΤΟΠ:  Νέα Μουδανιά 
 2. Εμμανουήλ Σάκκιας ή Χουρμούζης 
 ΓΕΝ: 1872 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΓΑΜ: 1895 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ: 1 Ιουλ 1933 
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 4. Σταυριανός Σάκκιας ή Χουρμούζης 
 ΓΕΝ: περίπου το 1845 
 ΤΟΠ:   
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 8.  
   
   
   
   
   
   
 9.  
   
   
   
   
 5.  
   
   
   
   
 10.  
   
   
   
   
   
   
 11.  
   
   
   
   
 3. Στυλιανή Μαλοτσάκη 
 ΓΕΝ: 1870 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ: 25 Ιαν 1941 
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 6. Εμμανουήλ Μαλοτσάκης 
 ΓΕΝ: περίπου το 1845 
 ΤΟΠ:   
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 12.  
   
   
   
   
   
   
 13.  
   
   
   
   
 7.  
   
   
   
   
 14.  
   
   
   
   
   
   
 15.