Ιωάννης Παπάς

Ιωάννης Παπάς

Αρρεν 1933 - 1989  (56 έτη)

Γενεές:      Διάγραμμα    |    Κατακόρυφο    |    Συμπιεσμένο    |    Σε Πλαίσιο    |    Μόνο Κείμενο    |    Δομή Ληξιαρχείου    |    Fan Chart    |    Πολυμέσα    |    PDF

 1. Ιωάννης Παπάς 
 ΓΕΝ: 29 Ιαν 1933 
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 ΘΑΝ: 20 Νοε 1989 
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 2. Δημήτριος Παπάς ή Λιάτας 
 ΓΕΝ: 7 Μαρ 1906 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΓΑΜ: 1932 
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 ΘΑΝ: 9 Αυγ 1990 
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 4. Ιωάννης Παπάς 
 ΓΕΝ: περίπου το 1885 
 ΤΟΠ:   
 ΓΑΜ: περίπου το 1905 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 8.  
   
   
   
   
   
   
 9.  
   
   
   
   
 5. Ζαφειρώ Μαλοτσάκη 
 ΓΕΝ: περίπου το 1888 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 10. Εμμανουήλ Μαλοτσάκης 
 ΓΕΝ: περίπου το 1845 
 ΤΟΠ:   
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 11.  
   
   
   
   
 3. Κατερίνα Σου 
 ΓΕΝ: 2 Νοε 1908 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ: 25 Μαρ 1988 
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 6. Χρυσόστομος Σος 
 ΓΕΝ: 1885 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ: 14 Οκτ 1949 
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 12. Δημήτριος Γιαννάκυρης 
 ΓΕΝ: περίπου το 1845 
 ΤΟΠ:   
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 13. Ευγενία 
 ΓΕΝ: περίπου το 1849 
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 7. Διαλεχτή 
 ΓΕΝ: περίπου το 1887 
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ: πριν το 1931 
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 14.  
   
   
   
   
   
   
 15.