Γεώργιος Μυτάκης

Γεώργιος Μυτάκης

Αρρεν 1890 - 1967  (77 έτη)

Γενεές:      Διάγραμμα    |    Κατακόρυφο    |    Συμπιεσμένο    |    Σε Πλαίσιο    |    Μόνο Κείμενο    |    Δομή Ληξιαρχείου    |    Fan Chart    |    Πολυμέσα    |    PDF

 1. Γεώργιος Μυτάκης 
 ΓΕΝ: 1 Φεβ 1890 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ: 10 Δεκ 1967 
 ΤΟΠ:  Έδεσσα 
 2. Δημήτριος Μυτάκης 
 ΓΕΝ: περίπου το 1867 
 ΤΟΠ:   
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 4.  
   
   
   
   
   
   
 8.  
   
   
   
   
   
   
 9.  
   
   
   
   
 5.  
   
   
   
   
 10.  
   
   
   
   
   
   
 11.  
   
   
   
   
 3. Μάλαμα 
 ΓΕΝ: περίπου το 1870 
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 6.  
   
   
   
   
   
   
 12.  
   
   
   
   
   
   
 13.  
   
   
   
   
 7.  
   
   
   
   
 14.  
   
   
   
   
   
   
 15.