Οι Συλλογές του Μουσείου μας.

Χωρισμένο σε δύο Αίθουσες, όπως και οι δύο πατρίδες.

Η Αίθουσα Αφυσιά στην Ανατολή, με στραμμένο το βλέμμα στη Δύση.

Η Αίθουσα "Αφυσιά" και οι συλλογές της.

1. Ιστορικά Έγγραφα. - Οθωμανικά Έγγραφα, Προικοσύμφωνα (Αγλάβες), Πιστοποιητικά Γεννήσεως και Βαπτίσεως, Διαθήκες, Πωλητήρια...

2. Βιβλία. - Εκκλησιαστικά, Σχολικά κ.ά.

3. Φωτογραφίες των Αφησιανών Προσφύγων. - Περίπου 1000 Αφησιανοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους και να βρεθούν πρόσφυγες στην Ελλάδα. Φυλάξαμε μία θέση για όλους αυτούς στην καρδιά του μουσείου μας και αναζητούμε συνεχώς μία φωτογραφία τους... Εσείς μπορείτε να μας βοηθήσετε;

4. Φωτογραφίες. - Φωτογραφίες που έφεραν μαζί τους από την παλιά πατρίδα οι Αφησιανοί Πρόσφυγες και διέσωσαν οι απόγονοι τους...

5. Οθωμανικά Νομίσματα.

5. Φορεσιές / Κοσμήματα.

7. Ήδη Προικός / Λαϊκή Τέχνη.

8. Αντικείμενα Καθημερινής Χρήσης. - Ότι έφεραν μαζί τους από την παλιά πατρίδα οι Αφησιανοί Πρόσφυγες και διέσωσαν οι απόγονοι τους.

9. Ιστορική Βιβλιοθήκη. Βιβλία που αφορούν ή αναφέρονται στην ιστορία της Επαρχίας Προικοννήσου και των τεσσάρων νήσων της Μαρμαράς, Αλώνη, Αφυσιά, Κούταλη.

10. Συνεντέυξεις - Ηχογραφήσεις Αφησιανών Προσφύγων.

 

Η Αίθουσα Νέα Αφησιά - Σάρτη στη Δύση με στραμμένο το βλέμμα στην Ανατολή.

Η Αίθουσα "Νέα Αφησιά - Σάρτη" και οι συλλογές της.

1. Ιστορικά Έγγραφα Αποκατάστασης Προσφύγων. Έγγραφα που αφορούν την αποκατάσταση των προσφύγων. Βιβλιάρια προσφύγων, Έγγραφα ΕΑΠ, Γενικής Διεύθυνσης Ανταλλαγής κ.ά. 

2. Διάφορα Ιστορικά Έγγραφα Νέας Αφησιάς - Σάρτης.

3. Αρχείο Κοινότητας Νέας Αφησιάς - Σάρτης.

4. Φωτογραφίες. Πάνω από 1500 φωτογραφίες ταξινομημένες ανά δεκαετία.

5. Αντικείμενα Καθημερινής Χρήσης.

6. Ελληνικά Νομίσματα.

7. Συλλογή Γραμματαοσήμων.

8. Ιστορική Βιβλιοθήκη. Βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά που αφορούν την ιστορία της Χαλκιδικής.