Περσεφόνη Αντωνίου

Περσεφόνη Αντωνίου

Θήλυ 1905 - 1981  (75 έτη)