Βαρβάρα Κωτσέλη

Βαρβάρα Κωτσέλη

Θήλυ 1910 - 1992  (82 έτη)