Γεώργιος Κωνσταντινίδης

Γεώργιος Κωνσταντινίδης

Αρρεν 1897 -