Χρυσάνθη Καράμπελα

Χρυσάνθη Καράμπελα

Θήλυ 1907 - 1995  (87 έτη)