Κλεονίκη Καλαφάτη

Κλεονίκη Καλαφάτη

Θήλυ 1931 - 1972  (40 έτη)