Κλεονίκη Μαλοτσάκη

Κλεονίκη Μαλοτσάκη

Θήλυ 1880 -