Αικατερίνη Καλαφατάκη

Αικατερίνη Καλαφατάκη

Θήλυ 1887 -