Βασιλική Θεοδώρου ή Βόμβα

Βασιλική Θεοδώρου ή Βόμβα

Θήλυ 1910 -