Φωτεινή Καλαφατάκη

Φωτεινή Καλαφατάκη

Θήλυ 1890 -