Αλέξανδρος Θεοδώρου ή Βόμβας

Αλέξανδρος Θεοδώρου ή Βόμβας

Αρρεν 1888 -