Μαριάνθη Κωνσταντάκη

Μαριάνθη Κωνσταντάκη

Θήλυ 1907 - 1985  (77 έτη)