Κυριακή Δαλαβίτσου

Κυριακή Δαλαβίτσου

Θήλυ 1913 - 1994  (80 έτη)