Ιωάννης Καλαμπάκης

Ιωάννης Καλαμπάκης

Αρρεν 1847 -