Χατζή Πασχαλιά Χατζηνικολάου

Χατζή Πασχαλιά Χατζηνικολάου

Θήλυ 1861 -