Κλεονίκη Σταματιάδου

Κλεονίκη Σταματιάδου

Θήλυ 1880 -