Ευστράτιος Βασταρδάκης

Ευστράτιος Βασταρδάκης

Αρρεν 1877 -