Σταματία Βαποργιώτου

Σταματία Βαποργιώτου

Θήλυ 1918 -