Γιασεμή Βαποργιώτου

Γιασεμή Βαποργιώτου

Θήλυ 1913 -