Αφροδίτη Βαποργιώτου

Αφροδίτη Βαποργιώτου

Θήλυ 1897 -