Γρηγόριος Βαποργιώτης

Γρηγόριος Βαποργιώτης

Αρρεν 1845 -