Χάϊδω Παραλίκα

Χάϊδω Παραλίκα

Θήλυ 1904 - 1992  (88 έτη)