Ευδοξία Φειδάκη ή Χατζηζακερίου

Ευδοξία Φειδάκη ή Χατζηζακερίου

Θήλυ 1898 -