Πανταζής Θεοδώρου ή Τζαβέλλας

Πανταζής Θεοδώρου ή Τζαβέλλας

Αρρεν 1850 -