Διαλεχτή Κωνσταντινίδου

Διαλεχτή Κωνσταντινίδου

Θήλυ 1874 -