Μαριάνθη Κουρκουντή

Μαριάνθη Κουρκουντή

Θήλυ 1880 - 1945  (65 έτη)