Σωτηρία Χρυσογονίδου

Σωτηρία Χρυσογονίδου

Θήλυ 1912 -