Χρυσούλα Τσιγγοπούλου

Χρυσούλα Τσιγγοπούλου

Θήλυ 1875 - 1962  (87 έτη)