Καλλιόπη Δαμαρλάκη

Καλλιόπη Δαμαρλάκη

Θήλυ 1918 -