Αικατερίνη Νταμαρλή

Αικατερίνη Νταμαρλή

Θήλυ 1914 -