Ζαρείφω Βαποργιώτου

Ζαρείφω Βαποργιώτου

Θήλυ 1895 -