Ευστράτιος Χρυσογονίδης

Ευστράτιος Χρυσογονίδης

Αρρεν 1828 -