Βαρβάρα Κωτσέλη

Βαρβάρα Κωτσέλη

Θήλυ 1910 - 1992  (82 έτη)

 

Δημιουργία GEDCOM

Αρχείο GEDCOM που ξεκινά από:  Βαρβάρα Κωτσέλη
E-Mail: 
Δημιουργία αρχείου GEDCOM από: 
Αριθμός γενεών: