Αναστασία Μαλοτσάκη

Αναστασία Μαλοτσάκη

Θήλυ 1885 -

 

Δημιουργία GEDCOM

Αρχείο GEDCOM που ξεκινά από:  Αναστασία Μαλοτσάκη
E-Mail: 
Δημιουργία αρχείου GEDCOM από: 
Αριθμός γενεών: