Χρυσάνθη Καράμπελα

Χρυσάνθη Καράμπελα

Θήλυ 1907 - 1995  (87 έτη)

 

Δημιουργία GEDCOM

Αρχείο GEDCOM που ξεκινά από:  Χρυσάνθη Καράμπελα
E-Mail: 
Δημιουργία αρχείου GEDCOM από: 
Αριθμός γενεών: