Πανταζής Καράμπελας ή Τσαβελάκης

Πανταζής Καράμπελας ή Τσαβελάκης

Αρρεν 1903 -

 

Δημιουργία GEDCOM

Αρχείο GEDCOM που ξεκινά από:  Πανταζής Καράμπελας ή Τσαβελάκης
E-Mail: 
Δημιουργία αρχείου GEDCOM από: 
Αριθμός γενεών: