Ανετή Παραλίκα

Ανετή Παραλίκα

Θήλυ 1912 - 1993  (81 έτη)

 

Δημιουργία GEDCOM

Αρχείο GEDCOM που ξεκινά από:  Ανετή Παραλίκα
E-Mail: 
Δημιουργία αρχείου GEDCOM από: 
Αριθμός γενεών: