Νικόλαος Γαλιμήτης

Νικόλαος Γαλιμήτης

Αρρεν 1848 -

 

Δημιουργία GEDCOM

Αρχείο GEDCOM που ξεκινά από:  Νικόλαος Γαλιμήτης
E-Mail: 
Δημιουργία αρχείου GEDCOM από: 
Αριθμός γενεών: