Μαρία

Μαρία

Θήλυ 1908 -

 

Δημιουργία GEDCOM

Αρχείο GEDCOM που ξεκινά από:  Μαρία
E-Mail: 
Δημιουργία αρχείου GEDCOM από: 
Αριθμός γενεών: