Θεοδώρα

Θεοδώρα

Θήλυ 1872 -

 

Δημιουργία GEDCOM

Αρχείο GEDCOM που ξεκινά από:  Θεοδώρα
E-Mail: 
Δημιουργία αρχείου GEDCOM από: 
Αριθμός γενεών: